FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.6 31.10.2018.
Akciju sabiedrība “FERRUS” turpina projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, un šobrīd risinās aktīvs pētnieciskais darbs rūpnieciskā pētījuma etapa ietvaros.

Atbilstoši sākotnēji izstrādātajam projekta zinātniskajam plānam zinātniskā grupa sākot ar š.g. augustu ir uzsākusi darbu pie eksperimentālās izstrādes pētniecības bloka. Pēdējo 3 mēnešu laikā noritējis aktīvs darbs pie dīzeļautobusa pārveides uz elektroautobusu, veiktas palīgierīču, gaisa kompresora, hidrauliskās un dzesēšanas sūkņa sistēmu salāgošanas un testēšana. Oktobra mēnesī tika izstrādāts elektoautobusa testēšanas plāns, kura mērķis bija iegūt testēšanas datus, lai būtu iespējams noteikt elektroautobusa elektroenerģijas patēriņu uz nobraukto attālumu, kā arī noteikt vilces, vadības sistēmu un palīgagregātu (kompresors, sūknis) darbības efektivitāti.

Vienlaikus zinātniskā grupa eksperimentālās izstrādes ievaros ir uzsākusi darbu arī pie testēšanas datu apstrādes un ziņojuma “Par veikto analīzi un testiem ar eksperimentālo objektu – prototipu (M8)” un ekonomiskā pamatojuma ziņojuma (M9) sagatavošanas.

Kā jau tas tika ziņots iepriekš, AS FERRUS īsteno praktiskās pētniecības projektu ar mērķi rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts 2017.gada septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti, savukārt pēc tās pabeigšanas 2018.gada sākumā – rūpnieciskos pētījumus. Ar 2018.gada augustu tika paredzēts uzsākt projekta eksperimentālās izstrādes fāzi, kuras laikā plānots izveidot arī prototipu.

Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.