FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.5 30.07.2018.
Akciju sabiedrība “FERRUS” turpina projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, un šobrīd risinās aktīvs pētnieciskais darbs rūpnieciskā pētījuma etapa ietvaros.

Atbilstoši sākotnēji izstrādātajam projekta zinātniskajam plānam, zinātniskā grupa ir veikusi dīzeļdzinēja autobusa Ambassador pārbūves dokumentācijas izstrādi, ir veikta dīzeļdzinēja un transmisijas pārvada demontāža, izkonstruēta un izgatavota elektriskā vilces dzinēja, akumulatoru bateriju, spēka elektronikas un vadības bloku balsta konstrukcijas, veikta palīgiekārtu (kompresora, hidrauliskā un dzesēšanas sūkņa, līdzstrāvas pārveidotāja u.c.) piedziņas izveide, kas nodrošina efektīvu elektroautobusa darbību. Šobrīd uzsākts darbs pie uzstādītās vilces piedziņas un palīgiekārtu vadības sistēmu salāgošanas ar esošo autobusa vadības sistēmu.

Vienlaicīgi uzsākts darbs pie otra rūpnieciskā pētījuma ziņojuma, kura ietvaros tiek izstrādātselektroautobusa pētījumu plāns untiek gatavots elektoautobusa monitoringa eksperimentu apraksts. Plānots, ka pēc pētījumu plāna izstrādes tiks veikta elektroautobusa testēšana uz dinamometriskā stenda un poligona apstākļos, braucot pa sagatavotu maršrutu pie dažādiem elektroautobusa noslodzes režīmiem, lai iegūtu dinamiskos kustības, svārstību, elektroenerģijas patēriņa u.c. parametrus. Iegūtie rezultāti tiks apkopoti rūpnieciskā pētījuma ziņojumā “Pētniecība, testēšana un modelēšana saistībā ar elektriskā motora un baterijas savietojamību un kopdarbību īpašībām dažādos pilsētas maršrutos”.

Kā jau tas tika ziņots iepriekš, AS FERRUS īsteno praktiskās pētniecības projektu ar mērķi rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts š.g. septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti, savukārt pēc tās pabeigšanas 2019.gada sākumā – rūpnieciskos pētījumus.

Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.