FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.4 30.04.2018.
Akciju sabiedrība “FERRUS” turpina projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu, un šobrīd risinās aktīvs pētnieciskais darbs rūpnieciskā pētījuma etapa ietvaros.
Atbilstoši sākotnēji izstrādātajam Projekta zinātniskajam plānam zinātniskā grupa ir veikusi dīzeļdzinēja autobusa Ambassador monitoringu, gan izmantojot dinamometrisko stendu, gan braucot pa sagatavotu maršrutu pie dažādiem dīzļautobusa noslodzes režīmiem, lai iegūtu dinamiskos kustības, svārstību, degvielas patēriņa u.c. parametrus. Iegūtie rezultāti ir apkopoti rūpnieciskā pētījuma ziņojumā “Dīzeļdzinēja motora autobusa monitorings”. Šobrīd zinātniskā grupa risina uzdevumus saistībā ar dīzeļautobusa palīgiekārtu (kompresors, hidrauliskais sūknis, dzesēšanas sūknis u.c.) piedziņas racionālu izveidi, lai būtu iespējams efektīvi veikt dīzeļautobusa pārveidi uz elektroautobusu. Vienlaicīgi uzsākts darbs arī pie otra rūpnieciskā pētījuma ziņojuma, kura ietvaros tiek izstrādāts elektroautobusa pētījumu plāns, lai iegūtu dinamiskos kustības, svārstību, enerģijas patēriņa u.c. parametrus dažādiem pilsētas maršrutiem pie dažādām autobusa slodzēm. Plānots, ka pēc pētījumu plāna izstrādes tiks gatavots detalizēts elektoautobusa monitoringa eksperimentu apraksts.
Kā jau tas tika ziņots iepriekš, AS FERRUS īsteno praktiskās pētniecības projektu ar mērķi rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts š.g. septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti, savukārt pēc tās pabeigšanas 2019.gada sākumā – rūpnieciskos pētījumus.
Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.