FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.2 31.07.2017.
Akciju sabiedrība “FERRUS” 2017.gada 11.jūlijā noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/16/A/267 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Kā tas tika informēts jau iepriekš tad projekta galvenais mērķis ir, pielietojot praktisko pētniecību, rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Projekts faktiski tika sākts š.g. septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti.

Tehniski ekonomiskās priekšizpētes laikā plānots izstrādāt ekonomisko modeli, lai veiktu analīzi par dīzeļdzinēja autobusa pārveides praktiskumu uz elektrodzīnēja tipa autobusiem, ņemot vērā esošo autobusu parku sastāvus. Tāpat tiek veikta konceptuālā izpēte un konkrētu tipu noteikšana elektro dzinēja un bateriju atbilstībai un savietojamībai ar vidēja tipa dīzeļdzinēja autobusiem. Pirmos zinātniskos rezultātus plānots iegūt jau 2018.gada sākumā.

Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.