FERRUS ERAF projekta publikācija Nr.1 31.07.2017.
Akciju sabiedrība “FERRUS” 2017.gada 11.jūlijā noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/16/A/267 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir, pielietojot praktisko pētniecību, rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Šīs izstrādātās tehnoloģijas mērķis ir samērā ātrā laika periodā un finansiāli izdevīgi veikt dīzeļdzinēja autobusu transformācijas procesu uz videi draudzīgiem un ekspluatācijas ziņā efektīvākiem elektropiedziņas tipa autobusiem.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu. Projekta faktiski uzsākts š.g. septembrī un to plānots īstenot 23 mēnešu laikā, t.i. līdz 2019.gada jūlija beigām.