31.07.2017

AS “FERRUS” 2017.gada 11.jūlijā noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” īstenošanu.

 

31.10.2017             

Akciju sabiedrība “FERRUS” 2017.gada 11.jūlijā  noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/16/A/267 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir, pielietojot praktisko pētniecību, rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Šīs izstrādātās tehnoloģijas mērķis ir samērā ātrā laika periodā un finansiāli izdevīgi veikt dīzeļdzinēja autobusu transformācijas procesu uz videi draudzīgiem un ekspluatācijas ziņā efektīvākiem elektropiedziņas tipa autobusiem.

Projekts faktiski tika sāktsš.g. septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes laikā plānots izstrādāt ekonomisko modeli, lai veiktu analīzi par dīzeļdzinēja autobusa pārveides praktiskumu uz elektrodzīnēja tipa autobusiem, ņemot vērā esošo autobusu parku sastāvus. Tāpat tiek veikta konceptuālā izpēte un konkrētu tipu noteikšana elektro dzinēja un bateriju atbilstībai un savietojamībai ar vidēja tipa dīzeļdzinēja autobusiem. Zinātniskos rezultātus plānots iegūt jau 2018.gada sākumā.
Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.

 

30.9.2017       

Akciju sabiedrība “FERRUS” 2017.gada 11.jūlijā  noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/16/A/267 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir, pielietojot praktisko pētniecību, rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Šīs izstrādātās tehnoloģijas mērķis ir samērā ātrā laika periodā un finansiāli izdevīgi veikt dīzeļdzinēja autobusu transformācijas procesu uz videi draudzīgiem un ekspluatācijas ziņā efektīvākiem elektropiedziņas tipa autobusiem.

Projekts faktiski tika sāktsš.g. septembrī, kad projektā iesaistītā zinātnieku grupa atbilstoši iepriekš izvirzītajiem mērķiem uzsāka tehniski ekonomisko priekšizpēti. Tehniski ekonomiskās priekšizpētes laikā plānots izstrādāt ekonomisko modeli, lai veiktu analīzi par dīzeļdzinēja autobusa pārveides praktiskumu uz elektrodzīnēja tipa autobusiem, ņemot vērā esošo autobusu parku sastāvus. Tāpat tiek veikta konceptuālā izpēte un konkrētu tipu noteikšana elektro dzinēja un bateriju atbilstībai un savietojamībai ar vidēja tipa dīzeļdzinēja autobusiem. Zinātniskos rezultātus plānots iegūt jau 2018.gada sākumā.
Projekta ietvaros kopējās plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.


31.8.2017

Akciju sabiedrība “FERRUS” 2017.gada 11.jūlijā  noslēdza līgumu Nr.1.1.1.1/16/A/267 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Ekonomiski pamatota un videi draudzīga elektroautobusa izveides tehnoloģijas izstrāde uz tradicionālā dīzeļdzinēja autobusa bāzes” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta galvenais mērķis ir, pielietojot praktisko pētniecību, rast ekonomiski pamatotākos un videi draudzīgākos tehniskos risinājumus, izstrādājot tehnoloģiju kopumu esošo dīzeļdegvielas autobusu pārbūvei uz elektorautobusiem. Šīs izstrādātās tehnoloģijas mērķis ir samērā ātrā laika periodā un finansiāli izdevīgi veikt dīzeļdzinēja autobusu transformācijas procesu uz videi draudzīgiem un ekspluatācijas ziņā efektīvākiem elektropiedziņas tipa autobusiem.

Projekta ietvaros plānotās izmaksas sasniedz 684 915 EUR, no tām 414 912,00 EUR plānots segt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma atbalstu.
Projekta faktiski uzsākts š.g. septembrī un to plānots īstenot 23 mēnešu laikā, t.i. līdz 2019.gada jūlija beigām.