Klienti

Strādājot kopā ar mums, klienti izvēlas ilgtermiņa sadarbību, novērtējot mūsdienīgu un ekonomiski izdevīgu saimniekošanas veidu, kā arī mūsu spēju pielāgoties klienta vajadzībām.

Mūsu klienti ir uzņēmumi, kas pārstāv visdažādākās uzņēmējdarbības sfēras. Mūsu klientu vidū ir gan valsts iestādes un sabiedriskās organizācijas, strauji augošas un stabilas kompānijas, zemnieku saimniecības kā arī savrupmāju saimnieki.

Mūsu traktortehniku galvenokārt izmanto tie uzņēmumi un zemnieku saimniecības, kuras ir novērtējušas tehnikas augsto kvalitāti, un ir ieinteresētas uz ilgstošu sadarbību.
Mūsu klientu skaits nepārtraukti pieaug. Tas liecina, ka mūsu piedāvātā tehnika viņiem labi kalpo un ir pa prātam.

Mūsu lauksaimniecības un komunālā tehnika strādā visā Latvijā.

Klientu atsauksmes liek mums turpināt augt un nemitīgi pilnveidoties.