Brushes: 1600 - 2000 mm
driven with a gear box

Gilletta spreaders UniQa

Spreaders

Same kaisītāji - 250
līdz 2500 litriem

Sniega lāpstas traktortehnikai
SAMASZ

RABAUD birstes

Piekabināmie kaisītāji
(velkamie)

DEXWAL kaisītāji/birdinātāji